Boksläpp: Jesper Meijling och Tigran Haas – Samhällsbyggandet som mysterium

Time: Thu 2019-01-17 18.30 - 20.00

Location: Skissernas Museum, Finngatan 2, Lund

Jane Jacobs, arkivbild

Välkomna på boksläpp för Jesper Meijlings och Tigran Haas Samhällsbyggandet som mysterium – Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier. 

I boken tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker – vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Boken ges ut av Nordic Academic Press i Lund.

Under kvällen medverkar medförfattarna Per Svensson, Dagens Nyheters politiska redaktör, och arkitekten Ebba Högström tillsammans med bokens redaktör Jesper Meijing och Patrick Amsellem, museichef på Skissernas Museum.

Lär mer om programmet

Page responsible:futureofplaces@abe.kth.se
Belongs to: Centre for the Future of Places
Last changed: Jan 09, 2019