Samarbete inom KTH

Centrum för framtida stadsrum är ett internationellt nav för forskning kring det framtida rummet men det ska också fungera som ett bindemedel inom ABE när det gäller besläktad forskning vid olika avdelningar inom skolan. Olika typer av forskning kring det offentliga rummet kommer bedrivas och arbete i gemensamma projekt kommer att organiseras.

KTH är världsledande inom urban forskning inklusive framväxande problem som urban säkerhet, social rättvisa och effekterna av den byggda miljön på den fysiska och psykiska hälsan. KTH bedriver världsomfattande samarbete med stadsforskare och har utökat sin strategiska relation till viktiga partneruniversitet i Afrika, Asien, Europa, Nord- och Sydamerika. Beteendeforskning kring hur individer, företag och organisationer interagerar med den byggda miljön håller på att utvecklas av KTH inom områden som inkluderar industriell ekonomi, stadsplanering, transportstudier, filosofi, miljöpsykologi, datakunskap och kommunikation.

KTH-skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, kombinerar nästan redan alla de forskningsdiscipliner som behövs för Centrum för framtida stadsrum och har utvecklat nya inter- och tvärdisciplinära utbildningsprogram och -projekt inom den hållbara utvecklingen av samhällsbyggnaden och nya forskningsområdesinkubatorer såsom nya KTH – ABE School Environmental Humanities Laboratory, Centrum för Hållbart Samhällsbyggande och Openlab .

Centrum för framtida stadsrum ska underlätta samarbetet med forskare från områdena arkitektur, bostadsmarknad, transportvetenskap, urbana och regionala studier, miljövetenskap med flera. Samarbete genom andra svenska universitet ska fortgå och bygga på de etablerade kontakterna med forskare som varit knutna till projekten Civitas Athenaeum Laboratory (CAL) och Future of Places International Forum (FOP).

Till sidans topp