Bakgrund

Under de senaste tjugo åren har städerna vunnit allt större relevans inom alla områden av den miljörelaterade, sociala och ekonomiska diskursen. Den gemensamma nämnaren som ger städerna deras avgörande fördelar är att de sammanför och samlar människor. Följaktligen har positiva ingrepp som görs i städer möjlighet att påverka mer omfattande sammanlänkade nätverk, vilket i sin tur möjliggör skalbarhet. Om planering däremot saknas kommer städerna paradoxalt nog att uppvisa de negativa konsekvenserna av tätbebyggelse, ofta i form av kriminalitet och stadsbebyggelse med okontrollerad tillväxt.

Med utgångspunkt från framgången med konferensserien Future of Places om offentliga rum (2013-2015) har de globala diskussionerna kring betydelsen av att skapa människocentrerade städer visat sig vara relevanta. Den här serien organiserades av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, PPS – Project for Public Spaces (Projekt för offentliga rum) i New York och UN Habitat (FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor) i Nairobi samt KTH (vetenskaplig rådgivare). Dagens platsskapande ansträngningar, vilka utgör ramen för dessa konferenser, är ett svar på den systematiska nedbrytningen av de människovänliga och samhällscentrerade rummen från det tidiga nittonhundratalet. Som en följd uppstod ett behov att integrera denna positiva energi över den bredare urbana diskursen samt rådande planerings- och designparadigm i form av ett forskningscenter för det framtida rummet vid KTH.

Centret fokuserar på hur staden ska planeras, utformas och modifieras på bästa sätt för att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Centrum för framtida stadsrum har inrättats för att främja hållbar stadsutveckling genom att ändra inriktning för den urbana diskursen från föremål till platser för att främja hälsosamma och bovänliga städer, inom disciplinerna stadsplanering och stadsarkitektur. Genom stringent forskning, meta-analys, problemblad, projekt och informationsspridning kommer Centrum för framtida stadsrum att tjäna som samordningscentral för att främja hälsosammare städer genom människocentrerad stadsutveckling, varpå diskussionen kommer att ändra inriktning från föremål till platser.

Centrum för framtida stadsrum är byggt på KTHs/ABEs forskningsplattform inom urbana miljöer och socialt liv, Civitas Athenaeum Laboratory (CAL) som fokuserat på offentliga rum och urbana platser, och det internationella forumet Future of Places, som främjar betydelsen av det offentliga rummet och platsskapandet inom stadsplanering.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse är grunden för centrets verksamhet, dvs. den huvudsakliga ekonomiska bidragsgivaren för den fullständiga forskningsverksamhet som ska bedrivas under centrets planerade och rådande skick eller faktiska operativa livslängd.

Till sidans topp